V četrtek, 17.11.2022, smo na pobudo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imeli na naši lovski
koči sestanek, ki so se ga s strani ministrstva udeležili državni sekrtear dr. Darij Krajčič, pristojen za
področje gozdarstva in lovstva, mag. Robert Režonja, direktor direktorata za gozdarstvo in lovstvo in
Sašo Novinec, vodja sektorja za lovstvo, iz naše LD pa so se sestanka udeležili starešina Tomaž Golob,
gospodar Simon Ferlinc ml. in blagajnik Edo Goričan. Sestanka se je udeležil tudi glavni načrtovalec
ZZG Zdravko Miklašič. Beseda je tekla o gospodarjenju z jelenjadjo, o težavah ki se v tej zvezi pojavljajo
ter o možnih rešitvah in predlogih za reševanje tega problema. Počaščeni smo, da so se predstavniki
ministrstva obrnili na nas, da jih zanimajo naše izkušnje in so pripravljeni poslušati tudi naše predloge.

Besedilo in foto
Starešina LD
Tomaž Golob