V soboto 17.12.2022 smo člani LD Puščava organizirali izlet v Boštanj. Skupaj z lovskimi prijatelji iz LD
Boštanj, smo izpeljali zelo lep skupinski lov na divje prašiče. Uspešen pogon se je zaključil s 14
uplenjenimi divjimi prašiči ter eno lisico.
Zelo zadovoljni in polnih vtisov, smo druženje zaključili na zadnjem pogonu, ob odličnem lovskem
golažu ter kozarcu dolenjskega cvička.
Lovci LD Puščava se ob tem najlepše zahvaljuje članom LD Boštanj, za resnično odlično izpeljan in
organiziran skupinski lov.

Zapisal: Matija Pernat