Prijava v spletno stran je namenjena članom Lovske družine Puščava.

Za prijavo uporabite uporabniško ime, ki se glasi: “ime.priimek”, šumnike v imenu in priimku zamenjajte z nešumniki.

Primer: ŠČĆŽ zamenjete z SCCZ

kot geslo pa uporabite serijsko številko vaše lovske izkaznice (nahaja se v zgornjem desnem kotu, prikazano na sliki).

lovska izkaznica

Primer prijave:

Ime in Priimek: Samo Šlaus

Prijava v stran je v tem primeru naslednja:

Uporabniško ime: samo.slaus

Geslo: 123456

*Če ob prijavi naletite na kakršnekoli težave me prosim o tem obvestite na [email protected] ali GSM: 031-829-664