LD Puščava lovskemu strelstvu posvečamo veliko pozornosti že vse od nastanka.

V zgodnjem obdobju LD se je pretežno lovilo s puškami šibrenicami. Tako je bilo tudi prvo strelsko tekmovanje v LD Puščava organizirano v streljanju na glinaste golobe in sicer avgusta 1959. To je bila izbirna tekma za prvenstvo OLZ Maribor.

V sedemdesetih letih smo v LD uvedli obvezni preizkus risanic, ki so ga sprva izvajali na kmetiji Gnedec. Kasneje so se lokacije za pristrel risanic večkrat menjale (Jakopič, Strozak, Pothvank,…) Vse od začetka preizkušanja risanic pa vse do leta 1998 je bil strelski referent Stanko Urnaut st.

Po letu 1990 se je začelo v LD Puščava razvijati tudi tekmovalno strelstvo. V tem času je nekaj posameznikov, kakor tudi ekipa LD Puščava, dosegalo vidne rezultate na meddružinskih tekmovanjih, pa tudi na prvenstvih Lovske zveze Maribor in državnih prvenstvih Lovske zveze Slovenije. Večina teh visokih rezultatov je bila dosežena v disciplinah z risanico in MK-puško. Člani ekipe, ki je takrat zastopali našo LD so bi: Aleš Forstner, Andrej Grušovnik, Albin Verčko, Edvard Hriberšek in občasno tudi Srečko Mumel.

Strelci LD PuščavaSlika.1 – Strelska ekipa LD Puščava

V današnjem času nekaj posameznih lovcev, ki sestavljajo ekipo LD Puščava, na strelskih tekmovanjih, uspešno nadaljuje visoke rezultate njihovih predhodnikov, tako v streljanju z risanico, MK-puško kot tudi v streljanju na glinaste golobe. Ekipo sestavljajo: Denis Grušovnik, Uroš Hriberšek, Alen Hodnik in občasno tudi Benjamin Jodl.

Za številne visoke rezultate, dosežene na strelskih tekmovanjih je bilo potrebno veliko truda posameznih lovcev, zato si želimo, da bi naši lovci tudi v prihodnje na strelskih tekmovanjih tako uspešno zastopali našo LD.