Splošni cilj komukacijske kampanje, ki jo je lansirala EFSA, je preprečiti širjenje afriške prašičje kuge (APK) v jugovzhodni Evropi.

Cilj kampanje je povečati ozaveščenost o APK kot uničojoči nalezljivi bolezni pri domačih in divjih prašičih ter o postopku poročanja v primeru zaznanega suma okužbe.

Na območju naše LD še na srečo nismo imeli suma na okžbo divjih in domačih prašičev na APK, vendar splošna previdnost ni odveč.

Več informacij o APK in kako ukrepati ob sumu okužbe najdete v nadaljevanju.