Pozdravljeni!

Seznanite se s priloženim sklepom in določili zakona o ukrepih v zvezi
afriške prašičje kuge.

Najpomebneje:
– prepoved krmljenja z živalskimi proizvodi (mrhovišča)
– prepoved iztrebljanja uplenjenih prašičev v lovišču – celega prašiča
pripeljati do hladilnice, slediti navodilom gospodarja
– vsako najdbo poginulega divjega prašiča prijaviti na 112, obvestiti
tudi gospodarja
– poginulim prašičen ne vzamemo spodnje čeljuti, dokaz za odvzem iz
lovišča je potrdilo higienika
– razkuževanje obleke, obutve in vozila pred odhodom v lovišče in po
povratku, kopanje psov

Podrobnejša navodila še sledijo.

Lovski zdravo!

Starešina LD