Lovišče LD Puščava leži na severnem pobočju Pohorja. Spada med srednjegorska lovišča na nadmorski višini med 300 in 840 metri. Razprostira se na površini 3687 hektarjev, od tega je lovne površine 3475 hektarjev. Lovišče leži na območju katastrskih občin Lovrenc na Pohorju, Ruta, Činžat, Recenjak, Rdeči breg in Kumen.

Na lovnih površinah prevladujejo mešani gozdovi. Od iglavcev prevladujeta smreka in jelka, od listavcev pa bukev. Kmetijske površine v večji meri predstavljajo travniki in pašniki, na nižjih delih lovišča pa so njive, večinoma posejane s koruzo. Lovne površine lovišča so skoraj 90% pokrite z gozdom, ostalo so kmetijske površine.

Lovišče Činžat

Slika 1. Lovišče Ruta

Teren je zelo razgiban, z ostrimi grapami v srednje in zelo strmih pobočjih, ki se nahajajo predvsem ob reki Dravi, na pobočjih Rdečega brega in Rute. Poleg večjih potokov, Radoljne in Slepnice, je celotno območje lovišča bogato še s številnimi manjšimi ter srednje velikimi neusahljivimi potoki.

Slika.2 – Zbrani lovci LD Puščava ob 60. obletnici združitve.

LD Puščava je članica Lovske zveze Maribor in Pohorskega območnega združenja upravljavcev lovišč.

ČLANSTVO IN FUNKCIONARJI

Lovska družina Puščava je po številu članstva med večjimi v Sloveniji. Na začetku zadnjega desetletja je štela 104 člane.

Danes je v LD včlanjenih 85 lovcev, od katerih ima en lovec status lovskega mojstra, 15 lovcev status lovskega čuvaja, 8 lovcev status preglednika mesa uplenjene divjadi in 6 lovcev status strelskega sodnika. S tremi lovskimi čuvaji ima LD sklenjeno pogodbo.

Funkcionarji LD

Tomaž GOLOB, starešina
Simon FERLINC ml., gospodar
Alojz KOSJEK, tajnik
Edo GORIČAN, blagajnik

Člani upravnega odbora:

Andrej FERLINC
Rafko IVKOVIČ
Simon VRANC
Hajrudin OSMANOVIČ
Igor GORIČAN
Samo ŠLAUS
Matija PERNAT