Prostrani pohorski gozdovi so bili od nekdaj raj za divjad. Kjer je lepa narava, polna divjadi, je tudi lovstvo zelo razširjeno in priljubljeno. Tudi na lovrenškem območju je bilo tako. Lovskih navdušencev je bilo veliko. Pred drugo svetovno vojno so bili lovski upravičenci večinoma lastniki gozdov, ki so imeli dovolj velika posestva.

Lovci na območju naše LD pred II. svetovno vojnoSlika.1 – Lovci na območju naše LD pred II. svetovno vojno.

Po koncu druge svetovne vojne se je v osvobojeni domovini začelo organizirati lovstvo. Predsedstvo SNOS je 5. septembra 1945 izdalo Odlok o začasnem izvrševanju lova osebam z lovno dovolilnico in to v skladu z odstrelnim načrtom, ki ga je pripravil Okrajni izvršilni ljudski odbor.

Dne 23. julija 1946 je bil sprejet Začasni zakon o lovu, ki je uzakonil ustanovitev lovskih družin. Na osnovi tega je bila ustanovljena tudi lovska družina Puščava, ki je ob ustanovitvi štela 20 članov.

Dne 13. novembra 1946 sta predstavnika LD Puščava, starešina Jože Mavčnik in gospodar Jože Korman, na sedežu Okrajnega izvršilnega ljudskega odbora v Mariboru podpisala pogodbo o zakupu lovišča, za obdobje do 31. marca 1952. Lovišče je merilo 2920 hektarov. V tem času je bila ustanovljena tudi lovska družina Sv. Lovrenc na Pohorju, ki je štela 19 članov in je merila 2630 hektarov.

Lovci LD Puščava okrog leta 1960Slika.2 – Združitev LD Puščava in LD Lovrenc na Pohorju leta 1952.

Po ustanovitvi državnega lovišča republiškega pomena Pohorje, leta 1949, in določitvi meje med lovskima družinama Puščava ter Sv. Lovrenc na Pohorju, je bilo slednjima lovišče zmanjšano skoraj za polovico. Lovski družini sta postali premajhni za uspešno gospodarjenje z divjadjo. Po pozivu Uprave za lovstvo LRS, z dne 24. marca 1950, sta morali obe lovski družini sklicati ustanovni občni zbor za novo lovsko družino, na katerega so morali povabiti vse člane obeh družin in izvoliti vodstvo novonastale lovske družine. Šele sredi leta 1952 so se predstavniki obeh lovskih družin uspeli dogovoriti za ustanovitev nove lovske družine. Okrajni ljudski odbor je s sklepom 1. oktobra 1954 to tudi potrdil.

ustanovitev_praporjaSlika.3 – Razvitje praporja LD Puščava.

Skozi leta je prihajalo na področju lovstva do velikih družbenih, političnih in tudi normativnih sprememb. Do sprememb je prihajalo tudi znotraj naše LD. Kljub vsem spremembam, ki so se zgodile do sedaj in se bodo dogajale tudi v prihodnje, zremo lovci LD Puščava s ponosom na preteklih že več kot 6 desetletij. Ponosni smo na opravljeno delo naših predhodnikov in sedanjih članov, saj so rezultati skupnega dela vidni, predvsem pa trajni.