V LD Puščava se je že zelo kmalu pokazala potreba po izgradnji lovske koče. V prvih letih po ustanovitvi lovske družine, projekta zaradi različnih razlogov ni bilo možno realizirati. Članski sestanki, posveti, občni zbori in druga srečanja so največkrat potekala v različnih vaških gostilnah in okrepčevalnicah (pri Korezu, pri Urbancu, pri Kohiču), včasih pa tudi v takrat še delujočem hotelu Jelen. Načrt o skupnem prostoru, kjer bi se člani LD lahko sestajali, je bil prvič zasnovan leta 1961, ko smo podpisali pogodbo z lastnikom domačije Pavlejevo, za koriščenje enega prostora v stari kmečki hiši. Že aprila naslednje leto smo imeli pri Pavleju občni zbor. Žal pa je bila pogodba leta 1964 preklicana. Naslednja možnost glede ureditve lastnega prostora se je pokazala spomladi leta 1966. Takrat je bila sklenjena pogodba med LD Puščava in Skupščino občine Maribor Tabor o brezplačnem lovsko-turističnem koriščenju posestva Gnedec skupaj s poslopji, za dobo 25 let. Takoj po podpisu pogodbe smo začeli z adaptacijo stare stanovanjske hiše. Jesenski lovski posvet, 2. oktobra 1966, smo že imeli pri Gnedcu. Novembra 1969 nas je podjetje GG Maribor obvestilo, da je posestvo Gnedec v njihovem upravljanju in da je pogodba s Skupščino občine Maribor Tabor nična. Sledilo je nekaj let pogajanj z vodstvom GG Maribor vendar na njihove pogoje nismo pristali. Upravni odbor LD Puščava je zato na seji, 5. februarja 1973, sprejel sklep, da se LD odpove koriščenju posestva Gnedec. Sledilo je desetletje, ko smo se na občnih zborih, posvetih in sestankih ponovno sestajali v lokalnih gostilnah. V hotelu Jelen je bila na jesenskem posvetu, leta 1981, na predlog takratnega starešine Hrabra Pernata, sprejeta pobuda o izgradnji lastne lovske koče. Izbrana je bila tudi lokacija in sicer pri Porgerju na Rdečem bregu. Pričele so se aktivnosti za pridobitev parcele in zbiranje dokumentacije.

19. maja 1982 je Geodetski zavod iz Maribora zakoličil parcelo in lokacijo stavbe. Naredili smo izkop kleti in temeljev. Leta 1983 je Gradbeno podjetje Radlje ob Dravi izdelalo betonsko ploščo nad kletjo. Zagnanost lovcev pri gradnji lastne lovske koče je bila nepojmljiva. Večino del smo zaradi močne pripadnosti članov LD in zaradi delovne vneme, ki je vladala med lovci, opravili sami. Številni lovci – gozdni posestniki, so lovski družini darovali les, potreben za ostrešje in gradnjo. Projekt so podprli tudi nekateri drugi posestniki, ki niso bili člani LD. Pomladi, leta 1984, je obrat za gradnje Gozdnega gospodarstva Maribor, v objekt vgradilo stavbno pohištvo. Spomladi, leta 1986, smo v svoji novi lovski koči izvedli prvi občni zbor. Kasneje so sledila gradbena dela s polaganjem keramike, obdelavo kletnih prostorov, hodnikov, idr.

lovska koca 2002 LD PuščavaSlika.1 – Lovska koča leta 2002.

Uradna, slovesna otvoritev lovske koče je bila 21. avgusta 1991. Na tako uspešno izveden skupni projekt smo še danes ponosni. Zgradili smo kočo, ki leži skoraj v središču našega lovišča, na lokaciji z izjemnim pogledom na Lovrenc, Kumen, Ruto, Rdeči breg in tudi del Činžata, skratka na večji del lovišča LD Puščava. Še posebej v veliko veselje pa nam je, da objekt v vseh pogledih in prav za vsak namen izpolnjuje svoje poslanstvo. Naša skupna druženja so zato tudi bolje organizirana, predvsem pa nam pomeni lastna lovska koča večji prihranek finančnih sredstev.