V zimi 2017/18 so divji prašiči napravili precejšno škodo na kmetijskih zemljiščih. Po dogovoru z lastniki zemljišč smo škodo sanirali.