3. mesto na državnem tekmovanju – Matic Brezočnik s svojo barvarko AJŠO